Preparació i Entrega de la Comada

ALREGI SL garanteix l'existència de tots els productes que s'ofereixen a www.winepalace.es, en cas de no tenir la disponibilitat dels mateixos per a tots els clients i els volums requerits, el Client serà informat d'aquesta circumstància.

La comanda serà lliurada al domicili indicat a la franja horari establert o bé el client podrà recollir-ho en un dels punts de venda autoritzats en un terme de 30 dies (Les recollides en els Punts de venda sempre són previ avís, poden transcórrer de 72h. a una setmana).

Els lliuraments es realitzaran de dilluns a divendres, excepte dies festius, tant nacionals, autonòmics com a locals, dins de l'horari establert amb el client. Al moment de lliurament, el Client s'identificarà i haurà de signar l'albarà de lliurament de la comanda conforme la comanda ha estat lliurat i acceptat.

ALREGI SL no assumirà cap responsabilitat pel retard en el lliurament de les comandes quan aquest retard sigui culpa exclusiva del transport contractat. Una vegada la comanda sigui expedida i el client tingui el número d'identificació el responsable és l'agència de transport contractada.

Actualment ALREGI SL ofereix el servei de lliurament a domicili dins de la Comunitat Europea, exceptuant Canàries, Ceuta i Melilla.